Natura 2000 - Ptačí oblasti

Hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně ptačích druhů dle platných nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti, a dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017
datová sada
Digitální registr ÚSOP - Elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Natura 2000
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba území soustavy Natura 2000
Mapová služba WFS - Stahovací služba území soustavy Natura 2000
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-PO
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.Natura 2000
území.ptačí oblast
ochrana.zvláštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 01.09.2017
01.09.2017
vektor
Evidence vyhlášených zvláště chráněných území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

ZM10, ZABAGED, ruční vektorizace
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

35289580-9580-1528-8420-65ca8801aa85
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
09.03.2021

Příbuzné zdroje