Zonace velkoplošných zvláště chráněných území

Hranice zón ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2021
datová sada
Digitální registr ÚSOP - elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba zvláště a smluvně chráněných území
Mapová služba WFS - Stahovací služba zvláště a smluvně chráněných území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-ZVZCHU
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.velkoplošné
území.národní park
území.chráněná krajinná oblast
ochrana.zvláštní
ochrana.zóna ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
12.135656, 48.406062, 18.82489, 51.278532
revize: 16.11.2021
16.11.2021
vektor
Stanovení režimu ochrany s ohledem na přírodní hodnoty území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Ruční vektorizace hranic z mapových podkladů různých měřítek
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

4ED96C76-E043-4E57-8CFE-DD0A1F91A47E
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
26.11.2021

Příbuzné zdroje