Maloplošná zvláště chráněná území

Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
datová sada
Digitální registr ÚSOP - elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba zvláště a smluvně chráněných území
Mapová služba WFS - Stahovací služba zvláště a smluvně chráněných území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-MZCHU
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.maloplošné
území.přírodní rezervace
území.národní přírodní rezervace
území.přírodní památka
území.národní přírodní památka
ochrana.zvláštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 11.11.2021
11.11.2021
vektor
Evidence vyhlášených zvláště chráněných území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Import hranic z vyhlašovací dokumentace; katastrální mapa, geometrický plán
Odpovídající měřítko: 1: 2500

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu, otevřená data

Informace o metadatovém záznamu

4acb466b-0580-46a2-8627-3a270a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
26.11.2021

Příbuzné zdroje