Biosférické rezervace UNESCO

Hranice biosférických rezervací vymezených v rámci programu Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Programme) na území ČR; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2013
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Mezinárodně významné části přírody
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba pro mezinárodně významné části přírody
Mapová služba WFS - Stahovací služba pro mezinárodně významná území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-BIOSFREZ
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
ochrana.UNESCO
území.biosférická rezervace
GEMET - Concepts, version 2.4:
plánování prostředí životního > program > program ochrany prostředí životního > program ochrany přírody
ochrana prostředí životního > ochrana prostředí životního > ochrana zdrojů > ochrana genofondu
politika ekologická > rozvoj prostředí životního > rozvoj udržitelný
pozemek > území chráněné > rezervace biosférická
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 31.10.2013
31.10.2013
vektor
Evidence mezinárodně významných částí přírody
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Aleš Hoffmann
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 142
email: ales.hoffmann@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Ruční vektorizace zákresů v mapových podkladechManual vectorization over the base map 1 : 50 000
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

4bbd6df1-3880-4e9a-8672-0b4c0a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
08.12.2020

Příbuzné zdroje