Biogeografické členění ČR

Hranice 366 typů biochor, 94 bioregionů a 4 biogeografických podprovincií na území České republiky publikované v: CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-82-4.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2005) a následně zaktualizované dle publikace: Culek M., Grulich V., Laštůvka Z., Divíšek J. (2013): Biogeografické regiony České republiky. - Masarykova univerzita. Brno. 447 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-210-6693-9.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2013). Digitalizovala AOPK ČR.
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Přírodní poměry / Biogeografie
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-BIOGEOCL
čeština
Biota
Geologicko-vědecké informace
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
biogeografie.biogeografické členění
biogeografie.biochora
biogeografie.bioregion
biogeografie.biogeografická podprovincie
GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > geografie > biogeografie
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
zveřejnění: 01.12.2005, revize: 18.06.2013
01.11.2005
vektor
Podklad pro vymezení ÚSES a územní plánování
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Vektorizace zákresů v průsvitkách v měřítku 1 : 50 000
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

4c2838fe-78c0-4cab-8abb-73270a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
09.11.2021

Příbuzné zdroje