Památné stromy

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2021
datová sada
Digitální registr ÚSOP - elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Památné stromy
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba objektů památných stromů
Mapová služba WFS - Stahovací služba objektů památných stromů
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-PAMSTR
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
ochrana.památný strom
GEMET - Concepts, version 2.4:
biosféra > organismus > rostlina > strom
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 18.10.2021
18.10.2021
vektor
Evidence památných stromů
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Digitalizace polohy objektu památného stromu z vyhlašovacího předpisu
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

4c4ee793-7d04-4ecc-8391-79ea0a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
04.11.2021

Příbuzné zdroje