Natura 2000 - Evropsky významné lokality

Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
datová sada
Digitální registr ÚSOP - Elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Natura 2000
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba území soustavy Natura 2000
Mapová služba WFS - Stahovací služba území soustavy Natura 2000
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-EVL
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.Natura 2000
území.evropsky významná lokalita
ochrana.zvláštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 27.02.2020
27.02.2020
vektor
Evidence vyhlášených zvláště chráněných území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

ZM10, ZABAGED, vrstva mapování biotopů, poloautomatická vektorizace
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

4cad5180-5180-1cad-8700-65ca8801aa85
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
09.03.2021

Příbuzné zdroje