Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

Biotop vybraných druhů (vlk, rys, medvěd, los) vymezený v rozsahu nutném pro zachování jejich existence na území ČR. Vymezení je založeno na recentních datech o výskytu těchto druhů, prostorové habitatové analýze a terénní kontrole fragmentace v krajině.
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Aplikovaná ochrana přírody / Průchodnost krajiny pro velké savce
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-MODMK
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.migrace
GEMET - Concepts, version 2.4:
biosféra > ekologie > autekologie > chování > vzorec chování > migrace živočichů
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 23.04.2021
23.04.2021
vektor
Vymezení prostorů omezujích průchodnost migračních koridorů
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Martin Strnad
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 154
email: martin.strnad@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Prostorová analýza v prostředí GIS; 1:50 000 pro vymezení jádrových oblastí (TYP_BVS = 1) a koridorů (TYP_BVS = 2), měřítko 1: 10 000 pro vymezení kritických míst (TYP_BVS = 3)
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

4f6892ad-5810-49a4-a2db-44650a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
29.04.2021

Příbuzné zdroje