ÚSES - koncepční vymezení nadregionálních biocenter

Hranice aktualizovaných nadregionálních biocenter vymezených nad katastrálními příp. lesnickými obrysovými mapami; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2020
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Územní systém ekologické stability
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR_NRBCKONC
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
ochrana.obecná
úses.nadregionální biocentrum
GEMET - Concepts, version 3.1:
sktruktura krajiny/území registrované
11.938381, 48.233699, 18.956998, 51.344894
revize: 13.08.2020
06.12.2011 - 13.08.2020
vektor
Koncepční data pro aktualizaci vymezení nadregionálních biocenter v územně plánovacích dokumentacích
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ingrid Forczek
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 206
email: ingrid.forczek@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Vektorizace hranic nad katastrální nebo lesnickou obrysovou mapou
Odpovídající měřítko: 1: 2500

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

52038261-7e64-4f5c-8adc-37030a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
21.10.2021

Příbuzné zdroje