Smluvně chráněná území

Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
datová sada
Digitální registr ÚSOP - Elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba chráněných území
Mapová služba WFS - Stahovací služba chráněných území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-SCHU
čeština
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
ochrana.smluvní
území.chráněné
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 15.07.2021
15.07.2021
vektor
Evidence chráněných území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Import hranic z vyhlašovací dokumentace
Odpovídající měřítko: 1: 2500

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

5204fde9-b7a4-4bf3-8f0d-4abd0a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
04.08.2021

Příbuzné zdroje