Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území

Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
datová sada
Digitální registr ÚSOP - Elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba zvláště a smluvně chráněných území
Mapová služba WFS - Stahovací služba zvláště a smluvně chráněných území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-MZCHUOPZ
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
ochrana.územní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
území. maloplošné
území.ochranné pásmo
GEMET - Concepts, version 3.1:
pozemek/území chráněné
12.058954, 48.27541, 18.953603, 51.190239
revize: 11.11.2021
11.11.2021
vektor
Evidence vyhlášených zvláště chráněných území
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Jednostranná obalová zóna do vzdálenosti 50 m od hranice vyhlášeného maloplošného zvláště chráněného území; automatizované vytvoření v prostředí GIS
Odpovídající měřítko: 1: 2500

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

538c39e0-71c4-4ebf-9bfb-4e2a0a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
26.11.2021

Příbuzné zdroje