Konsolidovaná vrstva ekosystémů

Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií (blíže v: HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X.). Sestaveno ve spolupráci s CzechGlobe, Centrem výzkumu globální změny AV ČR, za podpory grantového projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR poskytnutého TAČR“. © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012).
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Přírodní poměry / AOPK ČR - krajinný pokryv
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-KVES
čeština
Biota
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
biosféra/ekologie/parametr ekologický/pokryv krajiny
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
vytvoření: 14.02.2013
01.01.2006 - 30.06.2012
vektor
Podklad pro mapování ekosystémových služeb v rámci projektu TD010066 Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Karel Chobot
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 105
email: karel.chobot@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Prostorová analýza v prostředí GIS s využitím nástrojů UNION, ERASE, DISSOLVE
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Datová sada je poskytována na základě licenční smlovy mezi žadatelem a AOPK ČR.

Informace o metadatovém záznamu

55117603-0290-4bf2-b4e5-09550a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
08.04.2021

Příbuzné zdroje