Geoparky

Hranice kandidátských, národních a mezinárodních geoparků. Pro účely pořizování ÚAP je poskytováno pouze vymezení národních a mezinárodních geoparků (nejsou poskytovány kandidátské geoparky). Vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2021
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Geoparky
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-GEOPARKVSE
čeština
Životní prostředí
Geologicko-vědecké informace
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.geopark
GEMET - Concepts, version 2.4:
sktruktura krajiny > území registrované
11.938381, 48.233699, 18.956998, 51.354894
revize: 11.01.2021
11.01.2021
vektor
Evidence objektů obecné ochrany přírody
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Luboš Stárka
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 231
email: lubos.starka@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Vytvoření vrstvy v prostředí GIS z předaných podkladů
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

560a4373-b564-499c-b014-7a8e0a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
25.03.2021

Příbuzné zdroje