Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (zkráceně Lokality národně významných druhů) převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2021
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Územně analytické podklady (ÚAP)
Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP - Stažení aktuálních vrstev údajů o území poskytovaných AOPK ČR přihlášeným uživatelem
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba údajů o území poskytovaných pro ÚAP
Mapová služba WFS - Stahovací služba údajů o území poskytovaných pro ÚAP
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-UAPNVD
čeština
Biota
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
ochrana.zvláštní
monitoring. biotický
flora.nález
fauna.nález
GEMET - Concepts, version 2.4:
ochrana prostředí životního > ochrana přírody > ochrana přírody volné > ochrana druhů
ochrana prostředí životního > kategorie druhů ohrožených > druhy ohrožené [IUCN] > druhy ohrožené rostlinné
ochrana prostředí životního > kategorie druhů ohrožených > druhy ohrožené [IUCN] > druhy ohrožené živočišné
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 11.01.2021
11.01.2021
vektor
Poskytování údajů o území pro územně analytické podklady
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Karel Chobot
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 249
email: karel.chobot@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Ruční vektorizace nad ZM10 a ortofotomapou
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

5a951bf7-9468-48b7-9bd8-431a0a0209be
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
13.01.2021

Příbuzné zdroje