Databáze migračních bariér na vodních tocích České republiky

Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017
datová sada
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba sledování migračních bariér, malých vodních elektráren a prostupných objektů na vybraných tocích.
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-DMB
čeština
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
řešení problémů v oblasti prostředí životního/opatření ochrany krajiny
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
zveřejnění: 30.04.2017
30.04.2017
vektor
Zdokumentování stavu fragmentace vodních toků
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zdeněk Vogl
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 222
email: zdenek.vogl@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Primárně pro sběr dat byly vytvořeny mobilní aplikace Collector for ArcGis a Survey123. Pro mapování byl vytvořen manuál Pasportizace příčných objektů na vybraných vodních tocích ČR.
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

5b717f83-9150-4f4f-93d6-22b30a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
13.11.2020

Příbuzné zdroje