Arondace zón národních parků dle § 18 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb.

Vymezení území, která nesplňují charakteristiku zón ochrany přírody národních parků a neslouží k dosažení cíle zóny národního parku, ale jejich zařazení do příslušné zóny je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny. Tato data úzce souvisejí s datovou sadou Zonace velkoplošných zvláště chráněných území a doporučuje se je používat s touto datovou sadou společně. Vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
datová sada
Digitální registr ÚSOP - elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba zvláště a smluvně chráněných území
Mapová služba WFS - Stahovací služba zvláště a smluvně chráněných území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-NPARO
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.klidové
území.národní park
území.chráněná krajinná oblast
ochrana.zvláštní
ochrana.zóna ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
12.135656, 48.406062, 18.82489, 51.278532
revize: 14.07.2020
14.07.2020
vektor
Stanovení režimu ochrany s ohledem na přírodní hodnoty území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Data byla zpracována správami národních parků a předána do Ústředního seznamu ochrany přírody Ministerstvem životního prostředí.
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

5e60cfba-48c8-4d80-b413-627c0a02080a
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
25.10.2021

Příbuzné zdroje