Světové přírodní dědictví UNESCO

Vymezení lokalit světového přírodního dědictví UNESCO na území ČR. Součástí datové sady je i vymezení ochranného pásma a pásma péče o krajinu a udržitelného rozvoje. Vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2021
datová sada
WMS - Mezinárodně významné části přírody - Prohlížecí služba pro mezinárodně významné části přírody
WFS - Mezinárodně významné části přírody - Stahovací služba pro mezinárodně významné části přírody
https://data.nature.cz/ds/SPD
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: T_AOPKCR v. 1:
ochrana.UNESCO
GEMET - Concepts, version 2.4:
plánování prostředí životního > program > program ochrany prostředí životního > program ochrany přírody
ochrana prostředí životního > ochrana prostředí životního > ochrana zdrojů > ochrana genofondu
politika ekologická > rozvoj prostředí životního > rozvoj udržitelný
Volná:
UNESCO, světové dědictví, přírodní
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
vytvoření: 04.08.2021
04.08.2021
vektor
Evidence mezinárodně významných částí přírody
Nature Conservation Agency of the Czech Republic
Jan Plesník
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 246
email: jan.plesnik@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Podklad pro rozhodování Výboru pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

610aa9d9-2530-4c69-b2a9-6f7d0a02080d
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
16.08.2021

Příbuzné zdroje