Velkoplošná zvláště chráněná území

Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2021
datová sada
Digitální registr ÚSOP - elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy.
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
Mapová služba WMS - Prohlížecí služba zvláště a smluvně chráněných území
Mapová služba WFS - Stahovací služba zvláště a smluvně chráněných území
CZ-AOPKCR : CZ-62933591-VZCHU
čeština
Biota
Životní prostředí
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
T_AOPKCR v. 1:
území.velkoplošné
území.národní park
území.chráněná krajinná oblast
ochrana.zvlaštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
revize: 16.11.2021
16.11.2021
vektor
Evidence vyhlášených zvláště chráněných území
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Vyhlašovací dokumentace, vektorizace nebo import hranic
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
bez omezení veřejného přístupu

Informace o metadatovém záznamu

85850e80-0e80-1585-a3c3-c88088beb3f3
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
26.11.2021

Příbuzné zdroje