Nálezová data druhů

Data o výskytu (pozorováních, nálezech) druhů živočichů, rostlin, hub a dalších organismů jsou shromažďována v Nálezové databázi ochrany přírody. Data jsou georeferencována. Původcem dat je jednak AOPK ČR (jsou výsledkem jejích současných i historických průzkumných aktivit), jednak široká množina dalších subjektů (včetně akademické sféry a široké veřejnosti). Databáze zahrnuje jak původní primární data, tak i sekundárně kompilované údaje (publikace, sbírky, výzkumné zprávy). Kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR
datová sada
MapoMat - Průvodce mapovými službami - Statistiky / Výskyt druhů
CZ-AOPKCR : CZ-AOPKCR-ND_OP
čeština
Biota
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.938381, 48.233699, 18.956998, 51.354894
zveřejnění: 01.09.2007
08.08.1996 - dosud
vektor
Zdroj faunistických a floristických dat pro plány péče, rozhodovací činnost, sjednocování podkladů pro využívání krajiny s jinými rezorty a vědecké využití
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zdeněk Kučera
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 326
email: zdenek.kucera@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Povinný záznam: lokalizace, akce (autor, datum, zdroj), nález (druh)
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Pro získání přístupu k datům poskytovaným na základě registrace je třeba se zaregistrovat do informačních systémů AOPK ČR. Od zájemce je vyžadováno jméno, příjmení, e-mailová adresa a vyjádření souhlasu s podmínkami služby.

Informace o metadatovém záznamu

a7125900-5900-1712-b642-65ca8801aa85
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00, Česká republika
tel: +420 951 421 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
24.11.2021

Příbuzné zdroje