cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Maloplošná zvláště chráněná území

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32633
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Maloplošná zvláště chráněná území
kalendářní datum:
Datum:
událost: revize
datum: 6.4.2020
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-62933591-MZCHU
jmenný prostor: CZ-AOPKCR
Abstrakt: Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
účel vytvoření: Evidence vyhlášených zvláště chráněných území
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Jan Votrubec
název organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
funkce v organizaci: odborný pracovník
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 283 069 121
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kaplanova 1931/1
město: Praha 11 – Chodov
administrativní území: Praha
poštovní kód (PSČ): 148 00
země: Česká republika
e-mail: jan.votrubec@nature.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://drusop.nature.cz/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: Digitální registr ÚSOP
popis: elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
role: správce
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: čtvrtročně
formát zdroje:
formát:
formát: ESRI SDE Geodatabase
verze formátu: 10.0
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: území.maloplošné
klíčové slovo: území.přírodní rezervace
klíčové slovo: území.národní přírodní rezervace
klíčové slovo: území.přírodní památka
klíčové slovo: území.národní přírodní památka
klíčové slovo: ochrana.zvláštní
klíčové slovo: ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
typ: téma
jméno thesauru:
Citace:
název: T_AOPKCR v. 1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2.1.2012
událost: revize
způsob prezentace: dokument digitální
klíčová slova:
klíčové slovo: Chráněná území
typ: téma
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
způsob prezentace: dokument digitální
klíčová slova:
klíčové slovo: pozemek > území chráněné
typ: téma
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: zveřejnění
způsob prezentace: dokument digitální
omezení:
omezení:
omezení užití: různá měřítka mapových podkladů, kvalita vyhlašovací dokumentace
právní omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
omezení přístupu: copyright
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 2500
jazyk zdroje: cze
znaková sada: UTF-8
tématická kategorie: biota
tématická kategorie: katastr, územ.plánování
tématická kategorie: životní prostředí
rozsah:
Rozsah:
popis: Česká republika
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.938484
zem. délka - východ: 18.956597
zem. šířka - jih: 48.234098
zem. šířka - sever: 51.354847
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
okamžik:
datum: 6.4.2020
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
typy geoprvků: ZCHU_Malopl
citace katalogu geoprvků:
uuidref: 3b55fa80-fa80-1b55-8e54-65ca8801aa85
Citace:
název: Katalog geoprvků
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: ESRI Shapefile
verze formátu: 10.4
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Jan Votrubec
název organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
funkce v organizaci: odborný pracovník
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 283 069 121
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kaplanova 1931/1
město: Praha 11 - Chodov
administrativní území: Praha
poštovní kód (PSČ): 148 00
země: Česká republika
e-mail: jan.votrubec@nature.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1012&nabidka=rozbalitNadmodul&nadmodulID=41
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: Portál ISOP - Poskytování dat
popis: záložka Portálu ISOP s informacemi o poskytování dat
funkce on-line zdroje: informace
role: distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://drusop.nature.cz
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: Digitální registr ÚSOP
popis: elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), památné stromy a smluvně chráněná území či památné stromy
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.nature.cz?mapid=mapomat6
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MapoMat
popis: Průvodce mapovými službami - Ochrana přírody / Chráněná území
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://gis.nature.cz/arcgis/services/UzemniOchrana/ChranUzemi/MapServer/WmsServer?
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: Mapová služba WMS
popis: Prohlížecí služba zvláště a smluvně chráněných území
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://gis.nature.cz/arcgis/services/UzemniOchrana/ChranUzemi/MapServer/WFSServer?
protokol: OGC:WFS-1.1.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: Mapová služba WFS
popis: Stahovací služba zvláště a smluvně chráněných území
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ano
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Import hranic z vyhlašovací dokumentace; katastrální mapa, geometrický plán
Metadata
identifikátor záznamu: 4acb466b-0580-46a2-8627-3a270a02080a
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: území.chráněné
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Jan Votrubec
název organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
funkce v organizaci: odborný pracovník
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 283 069 121
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kaplanova 1931/1
město: Praha 11 - Chodov
administrativní území: Praha
poštovní kód (PSČ): 148 00
země: Česká republika
e-mail: jan.votrubec@nature.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://isop.nature.cz
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: Portál ISOP
popis: webové rozhraní zprostředkující přístup k popisu datových zdrojů a aplikacím ISOP
role: kontaktní bod
datumové razítko: 14.4.2020