cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Maloplošná zvláště chráněná území

Základní metadata

Abstrakt
Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-MZCHU
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Plánování/katastr
Životní prostředíí
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
území.maloplošné
území.přírodní rezervace
území.národní přírodní rezervace
území.přírodní památka
území.národní přírodní památka
ochrana.zvláštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2019-07-01
Časový rozsah 01.07.2019
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Import hranic z vyhlašovací dokumentace; katastrální mapa, geometrický plán
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:2500
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
ANO

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
různá měřítka mapových podkladů, kvalita vyhlašovací dokumentace
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 4acb466b-0580-46a2-8627-3a270a02080a
Identifikátor nadřazeného záznamu území.chráněné
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 11.09.2019
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Nadřízený
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata