cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Aktualizace základního mapování biotopů

Základní metadata

Abstrakt
Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.
Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.
Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.
Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR_BIOTOPAKT
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
vegetace.mapování
vegetace.biotop
monitoring.biotický
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Stanoviště a biotopy
GEMET - Concepts, version 2.4:
biosféra > ekologie > ekologie společenstev > biotop
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2018-05-31
Časový rozsah 25.01.2007 - 31.05.2018
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Pavla Trachtová
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 110
email: pavla.trachtova@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Ruční vymezení nad ZM10 a ortofotomapouManual vectorization over the base map 1: 10 000 and orthophoto map
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítko mapového podkladu 1 : 10 000
podmínky licence
Omezení veřejného přístupu
licence
další omezení

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 4b31eb64-6e50-4222-91d4-500b0a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 21.09.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata