cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Síťové mapování

Základní metadata

Abstrakt
Mapovací sítě:
SitMap_0Rad - základní pole (cca11,1x12 km; středoevropská mapovací síť viz: EHRENDORFER, F.; HAMANN, U. (1965). Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 78, 1, s. 35-50.);
SitMap_1Rad - pole síťového mapování vzniklé rozdělením základního pole na čtvrtiny (kvadranty; 1/4) - SLAVÍK, B. (1971). Metodika síťového mapování ve vztahu k připravovanému fytogeografickému atlasu ČSR: Methodik der Netzkartierung in bezug auf den eben bearbeiteten phytogeographischen Atlas der Böhmischen sozialistischen Republik (ČSR). Zprávy Československé botanické společnosti. 6, s. 55-62. ISSN 0009-0662.;
SitMap_2Rad - pole síťového mapování vzniklé dvojnásobným rozdělením základního pole na čtvrtiny (1/16)- HÄRTEL, H. (1994). Metodika floristického mapování navrhovaného národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, s. 64-69. In: PETŘÍČEK, V.; VESELÝ, M. (eds.). Metodika mapování přírody a krajiny. Praha: Český ústav ochrany přírody. 69 s.;
SitMap_3Rad - pole síťového mapování vzniklé trojnásobným rozdělením základního pole na čtvrtiny (1/64) - HÄRTEL, H. (1994). Metodika floristického mapování navrhovaného národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, s. 64-69. In: PETŘÍČEK, V.; VESELÝ, M. (eds.). Metodika mapování přírody a krajiny. Praha: Český ústav ochrany přírody. 69 s.;
SitMap_Botanika - pole síťového mapování vzniklé rozdělením kvadrantu základního pole na 5x5 elementárních polí - KOLBEK, J.; MLADÝ, F.; PETŘÍČEK, V. et al. (1999). Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko: I. Mapy rozšíření cévnatých rostlin.. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 300 s. ISBN 80-86064-36-0
podklady - Besselův elipsoid, Křovákovo zobrazení, S-JTSK; © AOPK ČR, 2009
EEARefGrid - pole (10x10 km) monitorovací sítě evropsky významných druhů a přírodních stanovišťů; © EEA, 2013
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-SITMAP
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Poloha
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí
T_AOPKCR v. 1:
listoklady.síťové mapování
listoklady.pole síťového mapování
GEMET - Concepts, version 3.1:
monitoring/technika monitorovací/mapování
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2013-05-23
Časový rozsah 01.06.2009
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Zárybnický
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 320
email: jan.zarybnicky@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Generování sítě z definičních bodů
Prostorové rozlišení Vzdálenost = 1.4 km
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
ANO

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
přesnost transformace
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 4ba371b7-e690-402f-848c-55360a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 27.03.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Úplná metadata