cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Biogeografické členění

Základní metadata

Abstrakt
Hranice 366 typů biochor, 94 bioregionů a 4 biogeografických podprovincií na území České republiky publikované v: CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-82-4.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2005) a následně zaktualizované dle publikace: Culek M., Grulich V., Laštůvka Z., Divíšek J. (2013): Biogeografické regiony České republiky. - Masarykova univerzita. Brno. 447 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-210-6693-9.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2013)
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR-BIOGEOCL
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Geologicko-vědecké informace
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
biogeografie.biogeografické členění
biogeografie.biochora
biogeografie.bioregion
biogeografie.biogeografická podprovincie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Bioregiony
GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > geografie > biogeografie
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum zveřejnění: 2005-12-01, revize: 2013-06-18
Časový rozsah 01.11.2005 - 01.11.2005
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Vektorizace zákresů v průsvitkách v měřítku 1 : 50 000
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítko mapového podkladu 1 : 50 000
podmínky licence
Omezení veřejného přístupu
licence

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 4c2838fe-78c0-4cab-8abb-73270a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 25.01.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata