cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Natura 2000 - Evropsky významné lokality

Základní metadata

Abstrakt
Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-EVL
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Plánování/katastr
Životní prostředíí
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
území.Natura 2000
území.evropsky významná lokalita
ochrana.zvláštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2020-02-27
Časový rozsah 27.02.2020
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ ZM10, ZABAGED, vrstva mapování biotopů, poloautomatická vektorizace
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
ANO

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítko mapového podkladu 1 : 10 000
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 4cad5180-5180-1cad-8700-65ca8801aa85
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 26.03.2020
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata