cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Dálkové migrační koridory

Základní metadata

Abstrakt
Osy migračních koridorů vymezené v místech, která jsou v současnosti stále ještě průchozí (ANDĚL, P.; MINÁRIKOVÁ, T.; ANDREAS, M. (eds.) (2010). Migrační koridory pro velké savce v České republice. 1 : 650 000. Liberec: EVERNIA s.r.o. 1 s. ISBN 978-80-903787-6-6. Data byla dále aktualizována v roce 2016 v rámci projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © VÚKOZ, v.v.i., EVERNIA s.r.o., AOPK ČR, 2010, 2016
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR-DMK
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Životní prostředíí
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
fauna.savci
území.migrace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Využití území
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Rozložení druhů
GEMET - Concepts, version 2.4:
biosféra > ekologie > autekologie > chování > vzorec chování > migrace živočichů
biosféra/organismus/fauna/živočich žijící volně
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2016-04-12
Časový rozsah 12.04.2016
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Martin Strnad
Kaplanova 193/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 154
email: martin.strnad@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Prostorová analýza v prostředí GIS, pracovní mapové měřítko 1 : 50 000
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
pracovní mapové měřítko 1 : 50 000
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 4f6890e0-f524-4ee6-8c5d-42fc0a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 30.01.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků [5395ccd3-39a4-463d-af1c-2a830a02080a]
Úplná metadata