cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

ÚSES - koncepční vymezení nadregionálních biocenter

Základní metadata

Abstrakt
Hranice aktualizovaných nadregionálních biocenter vymezených nad katastrálními příp. lesnickými obrysovými mapami; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2019
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR_NRBCKONC
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Životní prostředíí
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
ochrana.obecná
úses.nadregionální biocentrum
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Využití území
GEMET - Concepts, version 3.1:
sktruktura krajiny/území registrované
Geografické ohraničení
11.938381, 48.233699, 18.956998, 51.344894
Referenční datum revize: 2019-07-12
Časový rozsah 06.12.2011 - 12.07.2019
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ingrid Forczek
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 206
email: ingrid.forczek@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Vektorizace hranic nad katastrální nebo lesnickou obrysovou mapou
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:2500
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
vymezení hranice nad katastrální nebo lesnickou obrysovou mapou
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 52038261-7e64-4f5c-8adc-37030a02080a
Identifikátor nadřazeného záznamu ochrana.obecná
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 18.07.2019
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Nadřízený
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata