cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Smluvně chráněná území

Základní metadata

Abstrakt
Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-SCHU
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Životní prostředíí
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
ochrana.smluvní
území.chráněné
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2020-02-21
Časový rozsah 21.02.2020
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Import hranic z vyhlašovací dokumentace
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:2500
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
různá měřítka mapových podkladů, kvalita písemné dokumentace
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 5204fde9-b7a4-4bf3-8f0d-4abd0a02080a
Identifikátor nadřazeného záznamu území.chráněné
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 03.03.2020
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Nadřízený
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata