cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Ochranná pásma MZCHÚ

Základní metadata

Abstrakt
Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-MZCHUOPZ
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Životní prostředíí
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
ochrana.územní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
území. maloplošné
území.ochranné pásmo
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
GEMET - Concepts, version 3.1:
pozemek/území chráněné
Geografické ohraničení
12.058954, 48.27541, 18.953603, 51.190239
Referenční datum revize: 2020-01-31
Časový rozsah 31.01.2020
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Jednostranná obalová zóna do vzdálenosti 50 m od hranice vyhlášeného maloplošného zvláště chráněného území; automatizované vytvoření v prostředí GIS
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:2500
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
ANO

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
různá měřítka mapových podkladů
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 538c39e0-71c4-4ebf-9bfb-4e2a0a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 05.03.2020
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Úplná metadata