cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Konsolidovaná vrstva ekosystémů

Základní metadata

Abstrakt
Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií (blíže v: HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X.). Sestaveno ve spolupráci s CzechGlobe, Centrem výzkumu globální změny AV ČR, za podpory grantového projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR poskytnutého TAČR“. © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012).
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR-KVES
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Životní prostředíí
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Krajinný pokryv
GEMET - Concepts, version 3.1:
biosféra/ekologie/parametr ekologický/pokryv krajiny
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum vytvoření: 2013-02-14
Časový rozsah 01.01.2006 - 30.06.2012
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Iva Hönigová
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 159
email: iva.honigova@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Prostorová analýza v prostředí GIS s využitím nástrojů UNION, ERASE, DISSOLVE
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítko mapy 1 : 10 000
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 55117603-0290-4bf2-b4e5-09550a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 07.10.2019
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata