cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Geoparky

Základní metadata

Abstrakt
Hranice kandidátských, národních a mezinárodních geoparků. Pro účely pořizování ÚAP je poskytováno pouze vymezení národních a mezinárodních geoparků (nejsou poskytovány kandidátské geoparky). Vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-GEOPARKVSE
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Geologicko-vědecké informace
Životní prostředíí
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
území.geopark
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
Geologie
GEMET - Concepts, version 2.4:
sktruktura krajiny > území registrované
Geografické ohraničení
11.938381, 48.233699, 18.956998, 51.354894
Referenční datum revize: 2020-01-14
Časový rozsah 14.01.2020
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Luboš Stárka
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 231
email: lubos.starka@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Vytvoření vrstvy v prostředí GIS z předaných podkladů
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítko mapového podkladu
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 560a4373-b564-499c-b014-7a8e0a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 05.03.2020
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata