cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Lokality výskytu národně významných druhů

Základní metadata

Abstrakt
Lokality národně významných druhů převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2018
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR-UAPNVD
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
ochrana.zvláštní
monitoring. biotický
flora.nález
fauna.nález
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Rozložení druhů
GEMET - Concepts, version 2.4:
ochrana prostředí životního > ochrana přírody > ochrana přírody volné > ochrana druhů
ochrana prostředí životního > kategorie druhů ohrožených > druhy ohrožené [IUCN] > druhy ohrožené rostlinné
ochrana prostředí životního > kategorie druhů ohrožených > druhy ohrožené [IUCN] > druhy ohrožené živočišné
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2018-12-06
Časový rozsah 06.12.2018
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Karel Chobot
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 249
email: karel.chobot@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Ruční vektorizace nad ZM10 a ortofotomapou
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
"kvazi" hranice rozšíření dílčí populace (subpopulace) druhu
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 5a951bf7-9468-48b7-9bd8-431a0a0209be
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 13.12.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata