cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Databáze migračních bariér na vodních tocích České republiky

Základní metadata

Abstrakt
Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR-DMB
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Životní prostředíí
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
řešení problémů v oblasti prostředí životního/opatření ochrany krajiny
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum zveřejnění: 2017-04-30
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zdeněk Vogl
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283069 222
email: zdenek.vogl@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Primárně pro sběr dat byly vytvořeny mobilní aplikace Collector for ArcGis a Survey123. Pro mapování byl vytvořen manuál Pasportizace příčných objektů na vybraných vodních tocích ČR.
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
licence

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 5b717f83-9150-4f4f-93d6-22b30a02080a
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 11.12.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Úplná metadata