cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Základní mapování biotopů (2001 - 2005)

Základní metadata

Abstrakt
Hranice segmentů biotopů a relační databáze jejich charakteristik (vč. druhové skladby) ze základního mapování biotopů - stav k 1. 5. 2006; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp.; botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006

Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-AOPKCR-BIOTOPZAK
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
vegetace.mapování
vegetace.přírodní biotop
monitoring.biotický
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Stanoviště a biotopy
GEMET - Concepts, version 3.1:
biosféra/ekologie/ekologie společenstev/biotop
monitoring/monitorování biologické
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum zveřejnění: 2006-05-01
Časový rozsah 25.01.2000 - 18.05.2007
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Pavla Klabanová
Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 110
email: pavla.klabanova@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd, ruční vektorizace nad ZM10 a ortofotomapou
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
ANO

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítko mapového podkladu 1 : 10 000
podmínky licence
Omezení veřejného přístupu
licence

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 8453e180-e180-1453-92f8-c88088beb3f3
Identifikátor nadřazeného záznamu biotop
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Alena Šťovíčková
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 323
email: alena.stovickova@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 21.09.2018
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Nadřízený
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata