cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Velkoplošná zvláště chráněná území

Základní metadata

Abstrakt
Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-62933591-VZCHU
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Biota
Životní prostředíí
Plánování/katastr
Klíčová slova T_AOPKCR v. 1:
území.velkoplošné
území.národní park
území.chráněná krajinná oblast
ochrana.zvlaštní
ochrana.ústřední seznam ochrany přírody
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Chráněná území
GEMET - Concepts, version 2.4:
pozemek > území chráněné
Geografické ohraničení
11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847
Referenční datum revize: 2020-03-11
Časový rozsah 11.03.2020
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Původ Vyhlašovací dokumentace, vektorizace nebo import hranic
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
ANO

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
měřítka mapových podkladů, kvalita vyhlašovací dokumentace
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor 85850e80-0e80-1585-a3c3-c88088beb3f3
Kontakt - metadata
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00
tel: +420 283 069 121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 18.03.2020
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Katalog geoprvků Katalog geoprvků
Úplná metadata